Dobrý advokát je ako priateľ v núdzi.

Advokátska kancelária LG legal má na svojom konte už niekoľko spokojných klientov. Viac ako 5 rokov sa snaží prostredníctvom svojich skúseností pomáhať svojim klientom v právnych oblastiach. Od veľkých spoločností až po jednotlivcov, každý sa občas ocitne v situácii, kedy vlastné možnosti nestačia a je lepšie sa obrátiť na profesionálov. Mnohé úkony je potrebné mať právne ošetrené a zaistené, pretože ináč sú ľahko zneužité alebo považované za neplatné. Zákony a právne normy sú tu na to, aby nám priniesli nejaké pravidlá. Je ich však v každej oblasti toľko, že to musí byť naozajstný odborník, aby sa v každom zákone vyznal. Advokátska kancelária LG legal, je tu na to, aby vám poslúžila pri akejkoľvek otázke súvisiacej či už s rodinným právom, alebo právom pracovným, obchodným, občianskym a inými odvetviami. Ich špecializáciou je taktiež zápis do registra partnerov verejného sektora.

Biznis

Register partnerov bol vládou vytvorený na to, aby nedochádzalo k zneužitiu štátnych finančných prostriedkov na nekalý biznis. Do registra partnerov sa zapisujú všetky subjekty, ktoré plánujú so štátom obchodovať v akejkoľvek sfére, budú uzatvárať zmluvy s verejným sektorom a prijímať od neho dotácie. V minulosti sa už mnohokrát stalo, že podvodné firmy získavali štátne zákazky alebo za nimi boli ľudia, ktorí boli vtedy súčasťou verejného sektora, čo je samozrejme protizákonné.

Biznis2

A preto bol uvedený do činnosti zákon o registri partnerov. Aby sa znova predišlo protizákonným aktivitám, do registra partnerov môžu zapisovať len oprávnené osoby. Napríklad advokáti. Jedným z nich je aj LG legal. Za predom stanovený poplatok vám zápis uskutoční, všetko v súlade so zákonom. Takýmto spôsobom vyhoveli už viac ako 200 spoločnostiam, rodinným firmám, či živnostníkom. Zápis do registra partnerov Lglegal je tá správna voľba.