Ibc kontajnery umožňujú prepravu kvapalín, ktoré sú používané v rôznych priemyselných odvetviach, Vyznačujú sa štandardnými...