Ibc kontajnery umožňujú prepravu kvapalín, ktoré sú používané v rôznych priemyselných odvetviach, Vyznačujú sa štandardnými...
Každého vysokoškoláka čaká na ceste za titulom aj diplomová práca. Prezentujúca samostatné myslenie, schopnosť vysporiadať...