Ibc kontajnery

Ibc kontajnery umožňujú prepravu kvapalín, ktoré sú používané v rôznych priemyselných odvetviach, Vyznačujú sa štandardnými rozmermi a príslušným objemom. V našej ponuke nájdete 100 litrové ako aj 60 litrové Ibc kontajnery. Pri výbere zvážte ich uvedené rozmery a uistite sa, či sa Ibc kontajner dostane na vami požadované miesto vzhľadom na jeho šírku a výšku. Vyberajte Ibc kontajnery, ktoré môžete bezpečne umiestniť na vami vybrané miesto a tak zabezpečiť vhodné uskladnenie kvapalín, ktoré sa v Ibc kontajneri nachádzajú.

práca v potravinárskom priemysle

Ibc kontajnery majú svoje využitie v potravinárskom, ale aj v chemickom či farmaceutickom priemysle. Mnohokrát sa používajú na uskladnenie chemikálií, nafty a iných nebezpečných kvapalín, ktoré sú takýmto spôsobom vhodne uzavreté a pripravené na ich následné použitie a využitie. Ibc kontajner predaj je sprostredkovaný a umožnený cez našu webovú stránku, kde si môžete zvoliť produkt na základe podrobného popisu a fotografického vyobrazenia, ktoré danému produktu prislúcha.

Ibc kontajnery sú vybavené istým príslušenstvom, ktoré si môžete kúpiť spolu s kontajnerom alebo samostatne. K príslušenstvu patrí aj dávkovač kvapaliny, ktorý umožňuje odber danej kvapaliny v presnom požadovanom množstve. Ibc kontajnery pozostávajú z vonkajšieho plášťa, ktorý chráni produkt pred vonkajšími vplyvmi a poškodením. Pri kúpe Ibc kontajnera si môžete vybrať z ponuky nových ako aj už používaných kontajnerov za výhodnejšie ceny.

zvážte správne uskladnenie mlieka

Ibc kontajnery sa prepravujú pomocou drevených alebo plastových paliet, ktoré umožňujú ich pohyb z miesta na miesto. Uistite sa, či šírka dverí, cez ktoré potrebujete Ibc kontajner presunúť súhlasí s rozmermi kontajnera a či je možné daný posun vykonať.

Ibc kontajnery majú významné uplatnenie aj v potravinárskom priemysle. Uskladňuje sa v nich džús ako aj iné nealkoholické alebo alkoholické nápoje. Tekutina vo vnútri kontajnera je správne uzavretá pomocou uzávera a správne uskladnená. Ak patríte k podnikateľom v danej oblasti, neváhajte si obstarať tento výrobok.