Dôležitá činnosť, ktorá zabezpečuje náš spokojný život

Čistenie a monitoring kanalizačných potrubí sú nevyhnutnou súčasťou funkčného kanalizačného systému v obytných domoch. Ich preventívnymi obhliadkami a revíziami je možné predísť nepríjemným situáciám a havarijným stavom, keď sa potrubia upchajú a spôsobia tak obyvateľom nemalé problémy.

4

Čistenie kanalizácií ponúka aj firma v Senci, ktorá vykonáva okrem toho aj TV monitoring potrubí. Náplň ich činnosti okrem iného tvorí aj krtkovanie a čistenie upchatého WC, odtokov drezov a umývadiel, kanalizačných stúpačiek, výleviek a guľôčok odpadov, kanalizačných vpustí a dažďových zvodov, lokalizácie porúch potrubia a TV monitoring kanalizácie a tiež inštalatérske práce.

Medzi najúčinnejšie a v súčasnosti najpoužívanejšie patrí vysokotlakové čistenie, ktoré vyčistí kanalizáciu a zbaví ju všetkých nečistôt a usadenín, a tak vplýva na jej dlhšiu životnosť. Je výbornou formou prevencie pred havarijným stavom potrubia. Čistenie krtkovanie senec prebieha pomocou benzínového motora,  vysokotlakového vodného čerpadla a hadice, na konci ktorej je osadená tryska. Táto hadica dosahuje dĺžku až 100 metrov, čo jej umožňuje vyčistiť dostatočne dlhý úsek potrubia. Vysokým tlakom sa prevádzka potrubia rýchlo obnoví, vyčistenie je dokonalé a rýchle a riziko jeho poškodenia je takmer nulové.

Firma však disponuje aj prostriedkami na elektromechanické čistenie kanalizácií, k čomu je potrebný elektromotor s ohybnými železnými špirálami. Ich rotovaním je vnútorná strana steny kanalizačného potrubia dostatočne vyčistená od tvrdých usadenín a tento spôsob čistenia je určený pre kuchynské drezy, WC, vaňové a sprchové odtoky či umývadlá aj celej kanalizácie. Výhody elektromechanického čistenia sa skrývajú v schopnosti vyčistiť aj malé priemery potrubí, je rýchle, šetrné k životnému prostrediu a odpad z kanalizácie nevyplavuje.

sewage-2295378_1920Krtkovanie v Senci vykonáva firma, ktorá sa okrem toho venuje aj trasovaniu a TV monitoringu aj v celom okolí Senca. Základom je kamerový systém, ktorý dokáže každé poškodenie presne lokalizovať. Táto služba je k dispozícii zákazníkom nonstop aj počas sviatkov.