Medzi potravinami rovnaké druhu bol zistený rozdielny obsah

Nedávno vzniklo varovanie alebo skôr už ortieľ nad európskymi výrobcami a distribútormi, u ktorých sa potvrdilo podozrenie z výroby či distribúcie totožných potravín, avšak s rozdielnou kvalitou obsahu. 

účtenka

Podozrenie z výroby a predaja kvalitovo odlišných, avšak rovnakých potravín sa potvrdilo až u  tretiny všetkých krajín Eú. Týka sa to najmä východnej časti Európy. Na tento priestupok voči zákazníkom sú už výrobcovia i predajci po novom upozornení dôslednejšie pod hrozbou vysokých pokút, ako stojí v čerstvo prijatej Novej dohode pre spotrebiteľov. Upozornenie, ale aj dotyčné zistenie sa v nebezpečnej miere dotýka aj Slovenska, avšak voči kupujúcim a zákazníkom je to krok, ktorý by im mal zabezpečiť nákup kvalitnejšie spracovaných potravín s menším obsahomnáhradných látok.

Aj napriek upozorneniu spred vyše roka sa problém zvaný dvojaká kvalita tovaru začal riešiť až nedávno, začiaktom apríla 2018. V dobe navrhnutia riešenia tohto problému (pred vyše rokom) sa tomuto problému ešte neprikladala dostatočná váha a záujem, v tej dobe sa považoval za neriešiteľný a odsunul sa bokom. O návrh bojovala slovenská nominantka za stranu SNS. A dnes to vyzerá tak, že konečne úspešne. V Novej dohode pre spotrebiteľov tak nájdeme zmienku o pokutovaní v prípade, ak sa takýto tovar v predaji či výrobe vyskytne.

supermarket

Pre slovenského kupcu to pôsobí ako sympatický krok, no otázna je pravidelná kontrola výrobcov a predajní, respektíve kto a v akom intervale si na ňu nájde čas a otázná je tiež úvaha, či si výrobcovia nenájdu nové cestičky. Ich nepoctivá činnosť je ale zatiaľ v stave ohrozenia. V prípade pokračovania tak musia nájsť cestu ku kvalitnejšiemu obsahu svojich potravín a medzi tovarom rovnakého razenia by tak nemal byť kvalitatívny rozdiel a dúfajme, že ani kvantitatívny. Zatiaľ to vyzerá tak, že tovar v obchodoch nechýba, nevidíme núdzu týkajúcu sa obmedzenia v podobe nedostatku potravín, vlastne nevidíme ani menší pokles v počte predávaných produktov.