Musíte v Amerike zachraňovať ľudí, ktorí sú v nebezpečenstve?

Americké zákony sú pre našinca niekedy naozaj čudné. Neraz ide až o protichodné príkazy a zákazy. Čo je v jednom štáte dovolené, to môže byť v inom prísne zakázané. Pokiaľ sa zameriame na pomoc v núdzi, iba 10 amerických štátov prikazuje svojim obyvateľom povinnosť zachraňovať životy a podať prvú pomoc.

první pomoc

Toto číslo možno znie zvláštne, avšak v skutočnosti to vo svete nie je až také bežné. Na svete je len niekoľko krajín, napr. Nemecko, kde platí zákon, ktorý Vám dáva na výber len dve možnosti:
 
a)      Prvú pomoc poskytnete
b)      Pôjdete do väzenia
 
Prečo ľudia nepomáhajú?
Pýtate sa prečo vlastne musia existovať zákony, ktoré prikazujú pomáhať? Veď nemali by ľudia pomáhať ostatným, pretože je to správne?

Znie to jednoducho, ale skutočnosť môže byť iná. Vec sa má tak, že nie je vždy na vine ľahostajnosť. V niektorých prípadoch to nie je len otázka humánnosti, ochrany niekoho zdravia (a vlastnej ochrany), nevyhnutnej záchrany života. Ľudia sa strachujú, že poskytnutá pomoc nebude dostatočne odborná a hoci neúmyselne, ale priťažia obeti, ďalej, že ich táto pomoc bude ešte stáť pekný balík peňazí, ak to znamená, že niekoho majetok budú musieť zničiť na úkor záchrany, dokonca sa obávajú až toho, že sa dostanú do rozporu so zákonom.

zdravotní sestra

Akokoľvek, väčšina štátov USA má zákon “dobrého Samaritána”, ktorý z veľkej časti chráni tých, ktorí sú ochotní pomôcť v prípade núdze a zaručí Vám, že sa do väzenia nedostanete. Samozrejme, pred vstupom do krajiny je najlepšie preštudovať si základné zákony, ktoré sú dostupné na internete alebo v turistických brožúrach. Ak si niečím nie ste istí, obráťte sa s otázkou na veľvyslanectvo.
 
Privolanie pomoci
Bez ohľadu na okolnosti, základnou ľudskou povinnosťou, ak nie z právneho hľadiska, určite vždy z morálneho, je, že by ste mali zavolať pomoc. Vo všetkých štátoch USA a v Kanade je na to určené číslo 911.