Pravdy a mýty o implantovaných mikročipoch

Osobná skúsenosť
Dave Williams je jedným z ľudí, ktorí si nechali implantovať mikročip do svojho tela. Na prvý pohľad je to bežný 33-ročný muž, ktorý sa ničím nelíši od svojich vrstovníkov, až kým sa nepostaví pred vchodové dvere, ktoré otvorí mávnutím ruky. Toto podozrivé gesto môže upútať Vašu pozornosť a musíte sa naozaj pozorne zahľadieť na jeho ruku, aby ste si všimli medzi jeho palcom a ukazovákom maličkú hrčku veľkosti zrnka ryže.

média

Williams pracuje na vývoji softvérov pre známu firmu Mozilla a zaradil sa do skupiny tzv. „biohekerov“, ktorí sa rozhodli svoje telá prepojiť s technológiami. V jeho prípade ide o implantovanie RFID čipu, z angl. skratky „a radio frequency identification chip“. Stal sa tak chodiacou bezkontaktnou kartou a po nahraní dát do želanej databázy dokáže vyvolať rôzne akcie, napr. otváranie dvier, presunutie kontaktov do mobilného telefónu, odblokovanie počítača.

Williams sa teší, že nemusí myslieť na mnohé z vecí, ktoré predtým často zabúdal doma: „Mám najhoršiu pamäť na svete. Tiež je sranda dať niekomu svoje číslo a emailovú adresu dotykom jeho mobilu a mojej ruky.“

obvody
 
Rozširovanie trhu
Tento pohodlný spôsob života je jedným z najväčších lákadiel pre zavádzanie čipov na trh a presviedča ľudí k ich implantácii. Jeden z výrobcov čipov potvrdil, že za minulý rok predali viac ako 10 000 kusov čipov, spolu s vybavením potrebným na ich bezpečnú inštaláciu pod kožu.

Jeden čip stojí priemerne 300 € a zamestnancom umožňuje prístup na pracovisko, prihlasovanie sa do sietí, objednávanie stravy a ďalšie veci, na ktoré predtým slúžili štandardné karty s čipmi. Investícia je síce vyššia, ale stačí im na všetko jeden čip, ktorý nestratia a ktorý len ťažko niekto ukradne.
 
Obavy
Mnohí odporcovia bezkontaktných implantátov majú obavy zo zneužitia technológie. Za istých okolností je možné ho zneužiť na sledovanie pohybu osoby, ktorá je jeho nositeľom, a to narúša jeho súkromie.

obvod

Ľudia, ktorí s vývojom implantátov pracujú a ktorí si ich nechali zaviesť, si nad tým hlavu nelámu. Tvrdia, že je veľmi jednoduché v dnešnej dobe človeka vystopovať aj bez toho, aby mal chirurgicky implantovaný nejaký čip. Tieto čipy sa nachádzajú všade okolo nás – na nákladoch, produktoch v obchodoch, batožine, vo Vašej peňaženke na bezkontaktných kartách, cestovných dokumentoch či vo Vašom mobilnom telefóne. Mobilný telefón pritom označujú za omnoho nebezpečnejší potenciálny zdroj úniku informácií ako implantát.