Projekt požiarnej ochrany

V dnešnej dobe modernizovania bývania a iných obdobných stavieb sa už takmer nedá vyhnúť potrebe projektu požiarnej ochrany. Tento projekt je zároveň súčasťou projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, bez ktorého nemôžete začať s výstavbou rodinného domu či inej stavby. Okrem potreby tohto požiarneho projektu pre vydanie stavebného povolenia ho budete potrebovať napríklad aj pri zmene účelu stavby. Rozumej tomu napríklad ak by ste si postavili garáž, ktorú časom budete chcieť trebárs prerobiť na výrobnú dielňu, taktiež zmena spôsobu či podstatné rozšírenie výroby, ktoré by mohli ohroziť zdravie či životy ľudí poprípade životné prostredie.

požiar hasia

V takomto prípade bez tohto už spomínaného požiarneho projektu by Vám takáto zmena nebola schválená. Ponúkame Vám riešenie. Vypracujeme pre Vás projekt požiarnej ochrany pre Vás stavebný projekt. Tento projekt je totižto potrebné vypracovať odborne spôsobilou osobou, ktorou spravidla je špecialista požiarnej ochrany. Tento požiarny projekt následne treba podať na príslušné okresné, poprípade krajské riaditeľstvo HaZZ za účelom vydania stanoviska. Po vydaní kladného stanoviska HaZZ môžete tento projekt skompletizovať spolu so stavebným projektom a týmto môžete požiadať o vydanie stavebného povolenia.

hasiace pristroje

Cena takéhoto požiarneho projektu je ovplyvnená viacerými faktormi. Ide o rozlohu stavby, jej funkciu (či sa jedná o rodinný dom, chatu, dielňu, výrobnú halu a mnoho iného), poprípade cena závisí či vypracovanie požiarneho projektu je na základe zmeny účelu stavby. Zväčša sa cena požiarneho projektu pohybuje v niekoľkých stovkách eur čo sa týka rodinných domov, u väčších priemyselných stavbách je to pomerne omnoho viac. Vypracovanie projektu požiarnej ochrany Vám ponúkame na vysokej profesionálnej úrovni podľa najnovších zákonov a pravidiel.