Ty si ale hypochonder!

Nechce sa vám do práce tak vás zrazu bolia ruky, nohy, hlava, brucho, jednoducho všetko? Voláte šéfovi, že neprídete… A potom vyrazíte do fitka! Presne takto nevyzerá choroba zvaná hypochondria.
Hypochondriaje totiž mentálna choroba, pri ktorej pacient trpí úzkosťou prameniacou z toho, že by mohol byť chorý. Postihnutý sa úzkostlivo pozoruje a hľadá na sebe príznaky či prejavy chorôb a rôznych syndrómov. Táto porucha správania veľkou mierou zasahuje do života jednotlivca a jej prvé príznaky sa prejavia už v mladšej dospelosti.hypertenze.jpg
Klasickým príznakom je teda považovanie fyziologických príznakov života za patologické javy (odtiaľ pochádza aj hovorový zvrat). Z toho pramení neustály stres a úzkosť. Pacienti majú tendenciu zameriavať sa len na jeden orgán alebo jednu orgánovú sústavu, ktorú úzkostlivo sledujú.
Príčinymôžu byť rôzne. Najčastejšie ich však nájdeme v detstve kedy sa rodičia príliš starali o svoje dieťa, príliš prizvukovali aby sa mu nič nestalo a celkovo sa o svoje dieťa neprimerane strachovali. Väčšinou sa tak deje pri deťoch – jedináčikoch alebo prvorodených deťoch. Jednou z príčin môžu byť tiež úľavy a priveľké ohľady na choré dieťa. Ak sa ochorenie neprejaví do tridsiateho roku veku človeka pravdepodobne sa už nerozvinie vôbec.deperese.jpg
Bohužiaľ, keďže je veľa reálne chorých ľudí so systémovými poruchami a nešpecifickými príznakmi vyhlásených za hypochodrov (a to i lekárskym personálom!) je diagnostika ťažká. Hypochonder naopak často absolvuje množstvo rôznych vyšetrení bez klinického nálezu. Lekár by však mal opakovane vracajúceho sa pacienta poslať na vyšetrenie k odborníkovi, ktorý domnelú diagnózu potvrdí alebo vyvráti.
Príznaky:

  • neustále sebapozorovanie
  • branie veľkého množstva vitamínov a doplnkov
  • nekľuď, nervozita
  • úzkosť, depresia
  • zmeny nálad až agresivita
  • zveličovanie malých bolestí
  • študovanie príznakov a syndrómov rôznych ochorení