Chemické postreky zabíjajú včely, organizácie sú zhrozené

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré sami pestujú veľa vecí, čo je veľmi fajn. Aby úroda rástla ako má, často používame rôzne chemické postreky. To je často krát pre niekoho na škodu.

včely
 
Časté používanie chemických postrekov a pesticídov včely zabíja. V ohrození sme však aj my ľudia. Škodlivé látky sa dokážu dostať do nášho tela cez vodu, jedlo, ale aj vzduch. Pesticídy dokážu poškodiť náš hormonálny alebo imunitný systém, ale môžu byť aj spúšťačom rakoviny. Tento fakt potvrdila aj organizácia Greenpeace, ktorá rozbehla petíciu za zdravé životné prostredie a Slovensko bez pesticídov.
Cieľom tejto petície je, aby sa na Slovensku obmedzilo používanie pesticídov a iných chemických postrekov, ktoré sú veľmi nebezpečné pre životné prostredie a človeka.

Neonikotinoidy sú pesticídy, ktoré majú podobné zloženie ako nikotín a silný účinok na nervový systém hmyzu.
Ešte v roku 2013 Európska komisia zakázala dočasne používať niektoré pesticídy, pretože sa podieľali na obrovskom množstve úhynu včiel.
Slovensko má zriadené expresné pracovisko, kde sa hodnotí vplyv pesticídov na včely. Každú látku Slovensko posudzuje z oblasti toxikológie, ekotoxikológie a je schvaľovaná na úrovni Európskej únie. K danému hodnoteniu sa vyjadrujú aj národní experti.

slunečnice

Chemické postreky musia byť aplikované tak, aby sa zhodovali s etiketou a aby nepoškodili zdravie ľuďom, zvieratám a tobôž nie životné prostredie. Ak je potrebné aplikovať postrek v blízkosti obytných plôch, poľnohospodári musia túto požiadavku akceptovať a dať si pozor, aby postrekom nezasiahli iné miesta ako je potrebné.
 
Ochranou včiel počas postrekov pesticídmi sa zaoberá aj vyhláška o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia včiel. Označuje prípravky, ktoré sú rizikové pre včely a obmedzuje ich aplikáciu napríklad na kvitnúce kvety, stromy, kríky a iné rastliny, ktoré navštevujú včely počas kvetu pri výskyte kvetného nektáru či medovice.

pyl

Podľa platného zákona musia byť chemické postreky pre včely škodlivé aplikované v skorých ranných hodinách alebo v neskorých večerných hodinách, t.j. keď včely nelietajú. Toto upozornenie sa uvádza ja na etikete prípravkov.