Ekosystémy plné života

Koralové útesy sú jedným z najdôležitejších podmorských útvarov vôbec. Koraly sú morské živočíchy, ktoré žijú prisadnuté na dne mora v štádiu polyp, vylučujú uhličitan vápenatý a tým si okolo seba tvoria schránku. Schránka tvorí vonkajšiu kostru, živočích žije vo vnútri. Potom čo živočích uhynie, jeho schránka zostáva a časom stvrdne. Na mŕtvych schránkach sa tvoria ďalšie ,, poschodia "a tým sa koralový útes zväčšuje.
korálový útes
Na tvorbe koralových útesov sa podieľajú najmä koraly zo skupiny Hexacoralia (morské sasanky – Ceriantharia a Actinaria, čierne koraly – Antiparia a tvrdé koraly – Acleractinia), ale aj mäkkýše, ktorí na ne nabaľujú svoje schránky, riasy, ktoré dodávajú koralom farbu a dierkavce.

Sú ako veľké sídlisko naplnené životom. Pre zdravie oceánov sú absolútne kľúčové. Poskytujú nielen potravu ale aj obydlia veľkému množstvu rýb a ďalších živočíchov. Vďaka rozmanitosti farieb a tvarov sú veľmi obľúbené u potápačov, ktorí za nimi cestujú do tropických oblastí.

Najznámejším z nich je Veľký bariérový útes, ktorý leží pri pobreží Austrálie. Priamo ho v súčasnosti ohrozuje výskyt Hviezdice tŕňovej, časté búrky a globálne otepľovanie.Každým rokom sa bohužiaľ zmenšuje.

Tieto živočíchy sú veľmi náročné na životné prostredie. Nutnosťou pre ich život je výskyt planktónu, ktorým sa živia. Potrebujú tiež slnečné žiarenie, ktoré je nutné pre fotosyntézu symbiotických rias a optimálne teplú vodu. Ideálna hĺbka, v ktorej sa im darí, je šesťdesiat centimetrov.
rybky útesu
Symbióza s riasami a inými organizmami je pre nich životne dôležitá. Tieto organizmy totiž vedia transformovať jednoduché anorganické zlúčeniny (voda, oxid uhličitý) pomocou slnečného žiarenia na energeticky bohaté uhlíkaté zlúčeniny (cukry). Tým sa im dostáva dostatočné množstvo živín. Bez nich by začali strácať farbu, nenarástli by a nakoniec i odumreli.

Tak napríklad v oblasti Červeného mora nájdete viac ako 200 druhov koralov a 1000 druhov stavovcov.Červenkastú farbu získavajú vďaka siniciam, ktoré sa v niektorých oblastiach premnožujú.
Medzi ďalšie obľúbené potápačské lokality patrí ale aj Kuba, Maledivy, Belize, Mexiko, Havaj a Malajzia.

Ak sa začneme skutočne dobre starať o našu planétu, možno budeme schopní túto nádheru zachrániť. Inak je uvidíme už len v knihách alebo v televíznych dokumentoch.