Liečenie prostredníctvom mysle alebo ako na zdravie človeka vplývajú myšlienky

Charakter myšlienok a emócií má rozhodujúci vplyv na štruktúru, fyzickú podstatu a funkcie tela. Naše telo je totiž výtvorom našich myšlienok. Placebo je niečo, čo vraj nemá vplyv a ani účinok na zdravie. Je to napr. tabletka obsahujúca  iba cukor. Pacientovi je oznámené, že bude mať rovnaký účinok ako lieky.
zdravý nápoj
Je však čoraz viac prípadov, kedy sa stáva, že placebo má naozaj rovnaký účinok (ak nie väčší) ako medikament vyvinutý na dosiahnutie daného účinku. Ľudská myseľ je totiž najdôležitejším faktorom pri liečbe. Niekedy je tento faktor dôležitejší ako liek samotný.

Pacient dostane to, v čo verí a vylieči sa. Uzdravovanie pomocou mysle môže prebiehať v súlade s medicínou. Ak ste chorí a máte bolesti, medicína bolesť pomôže odstrániť, a tým vám umožní, aby ste sa sústredili výlučne a za použitia všetkých síl na svoje zdravie.

Myslite na dokonalé zdravie
Môžete to robiť v súkromí, vo svojom vnútri. Nevšímajte si čo sa deje okolo vás. Sústreďte sa iba na seba. Neuzatvárajte sa do svojich negatívnych myšlienok. Necíťte sa nespokojne. Nechcete predsa trpieť a znášať každý deň bolesť. Na svete existujú tisíce rôznych chorôb a diagnóz. Sú to naše slabé články a majú jedinú príčinu, a tou je STRES.
různé tabletky
Ak vystavíte reťaz príliš veľkej záťaži, napokon jeden z jej článkov povolí. Rovnako je to aj s našim dokonalým organizmom. Vyhýbajme sa stresu. Všetok stres sa začína negatívnou myšlienkou. A preto sa stráňme negatívnemu mysleniu. Stačí totiž jedna idea, ktorá nepovšimnutá prekĺzne priamo do vašej hlavy a pokiaľ jej venujete pozornosť, púšťate dnu ďalšie a ďalšie takéto zlé myšlienky. Napokon sa dostaví stres, ktorý je toho výsledkom, ale príčinou je negatívne myslenie, ktoré sa začalo jedinou malichernou negatívnou informáciou či podnetom.

Ako sa vzniknutého stresu zbaviť?
Bez ohľadu na to, čo ste si spôsobili, aký stres ste si navodili, môžete to zmeniť.Stačí jediná pozitívna myšlienka, po ktorej prídu ďalšie. Sila vďačnosti, sila viery, že dostaneme čo si prajeme, a sila smiechu a radosti v tele rozpúšťa všetky neduhy a choroby. Všetci máme v sebe zabudovaný program, ktorý sa nazýva „samouzdravenie“.
romantika na kole
Keď sa poraníme, zrastie sa nám to. Ak dostane človek bakteriálnu infekciu, imunitný systém sa o baktérie postará a telo sa vylieči. Náš imunitný systém slúži na to, aby sa telo samo od seba uzdravovalo. Choroba nemôže prežiť v tele, ktoré je v zdravom emocionálnom stave. Sústrediť sa na dokonalé zdravie vo svojom vnútri môže každý z nás. Smejte sa! Pozerajte komédie, bavte sa, radujte sa zo života a z prírody.

A to bez ohľadu na to, čo sa deje okolo vás. Smiech priťahuje radosť a zároveň odstraňuje negativitu, a tak vedie k zázračnému vyliečeniu. Chorobu v tele udržiava myšlienka na ňu. Sme chorí, pokiaľ ju pozorujeme a zaoberáme sa ňou. Ak sa cítite trochu zle, nech vás nenapadne o tom hovoriť, sťažovať sa, lebo sa budete cítiť ešte horšie. Radšej sa zamerajte na niečo iné, pozitívne a zmeňte svoju náladu.

Nepočúvajte všeobecne rozšírené názory o chorobách. Negatívne informácie vám neprospejú a napokon ani ničím neposlúžia. Telo je dokonalé. Za sedem rokov sa jeho bunky kompletne nahradia novými. Každý deň veľké množstvá buniek odumierajú a sú nahrádzané novými. Z tohto dôvodu máme za pár rokov úplne nové telo.

Dokazuje to aj veda. No prečo potom degenerácia či choroba zotrváva v našom dokonalom tele celé roky? Môže ju tam udržať jedine myšlienka. Naša pozornosť, ktorú chorobe venujeme. Keď si budete všímať dokonalosť, určite ju privoláte. Na seba sa v zrkadle od teraz pozerajte ako na človeka s perfektne zdravým telom. A o choroby nech sa stará doktor.  Opakujte si: „Cítim sa výborne“ a naozaj sa tak cíťte.