Najdlhšie žijúce zvieratá

1.       Nesmrteľná medúza
Jedinečná medúza, ktorá sa môže vrátiť späť do svojho nedospelého štádia, keď je vystavená stresu alebo zraneniu. Hoci to znamená, že je biologicky nesmrteľná, v praxi nežije navždy, zrania sa alebo sú zjedené rovnako ako ostatné zvieratá.

zvíře
 
2.       Oceánska škľabka
Niektoré zozbierané vzorky boli staršie ako 400 rokov. Tieto zvieratá vykazujú mimoriadne dlhú životnosť, najstaršia škľabka Ming mala 507 rokov. Bola takto pomenovaná, pretože žila ešte počas dynastie Ming.
 
3.       Grónsky žralok
Tieto žraloky môžu dovŕšiť vek až 200 rokov, aj keď sa zistilo, že jeden jedinec bol starý 400 rokov, sú to najstaršie stavovce na svete. Žijú tak dlho, pretože rastú veľmi pomaly. Narastú okolo 1 cm ročne a dosiahnu dospelosť keď majú približne 100 rokov.

sahara
 
4.       Veľryba grónska
Veľryby grónske majú priemernú dĺžku života 200 rokov a sú druhým najväčším cicavcom po modrej veľrybe. To, že žijú tak dlho sa zistilo keď sa našla živá veľryba s harpúnou v tele staršou ako 100 rokov.
 
5.       Korytnačka slonia z Galapág
Najväčší živý druh korytnačky, ktorý môže prežiť viac ako sto rokov, najstaršia zaznamenaná korytnačka mala 152 rokov. Najznámejšou galapágskou korytnačkou bol "Lonesome George", podrod, ktorý žil na ostrovoch, bol 100 rokov starý a stále bol klasifikovaný ako mladý jedinec. Stal sa veľvyslancom týchto ostrovov pri pobreží Ekvádoru, ktorých jedinečná flóra a fauna pomohli inšpirovať teórie Charlesa Darwina o vývoji.
 
6.       Africký slon
Najväčšie suchozemské zvieratá majú priemernú dĺžku života 70 rokov a nedávna štúdia v Zimbabwe zistila, že africké slony môžu potenciálne zostať plodné až do ich smrti.

ryby
 
7.       Ryba Koi
Koi zvyčajne žijú 25 až 30 rokov, ale existujú správy o koi, ktoré dosiahli vek nad 200 rokov. Jeden známy koi v Japonsku menom "Hanako", zomrel v roku 1977 a podľa rastových krúžkoch na jednej z jej šupín sa zistilo, že má 226 rokov.