Speleoterapia

Podľa našich dlhoročných skúseností, ktoré na Slovensku máme je speleoterapia hodná už aj u detí okolo prvého roka života. Často choré deti sa po absolvovaní tejto terapie, cítia nie len oddýchnuto, ale z dlhodobého hľadiska je efekt taký, že minimalizuje chorobnosť dieťaťa. Ustupuje dráždivý kašeľ a pískali výdych. Účinné a efektívne využitie tejto terapie je možné od dvoch rokov dieťaťa v sprievode rodiča. Na základe výskumov a skúsenosti môžeme posúdiť, respektíve uviesť, že dieťa je v priebehu roka choré 5 a 6 krát pokiaľ má chronické ochorenie. Absolvovanie speleoterapia sa tieto prejavy ochorenia minimalizujú na počet jedného až dvoch a atakov ochorenia.

útes

            Tento pokles počtu ochorení je dosiahnutý až 95 percentnou istotou. Taktiež speleoterapia podporuje u detí zvýšenú výkonnosť, kondíciu a s tým aj sebadôveru. Teda blahodárne pôsobí nie len na fyzické zdravie dieťaťa ale aj na psychické zdravie.

            Alergické ochorenie u dieťaťa vzniká väčšinou kombináciou vrodenej takzvanej vlohy byť alergický a aktiváciou tejto atopie vplyvmi prostredia, teda životným štýlom. Tieto dve podmienky naštartujú vlastne alergiu. Je dokázané, že pod vplyvom prostredia a vzduchu ktorý obsahuje jaskyňa, teda samotná speleoterapia sa u deti zablokuje pôsobenie faktorov. Teda sa zníži aktivácia tejto atopie. Zmenil sa aj stupeň astmy a samotné príznaky, teda môže dôjsť k zníženiu stupňa aj o dve dekády. Príznaky však môžu úplne vymiznúť a dieťa je po klinickej stránke zdravé.

vodopád

To znamená že sa u neho neprejavujú tieto príznaky, avšak samotné ochorenie je stále prítomné. Chronické ochorenia nie je možné úplne vyliečiť, je možné potlačiť ich príznaky do bezproblémového stavu. Pre tento dlhodobý účinok je speleoterapia najlepšia u detí. Výskumy odporúčajú speleoterapiu opakovať u ľudí každé tri roky, podľa závažnosti zdravotného stavu. Speleoterapia sa s najviac odporúča deťom, avšak absolvujú túto liečbu aj dospelí. Kedy fajčenie patrí medzi najvýznamnejšie faktory chronického zápalu dýchacích ciest hmotnosť choroby dýchacích orgánov má štvrté miesto v poradí je nesporné, že tieto ochorenia je možné ovplyvniť speleoterapiou, avšak iba ak sú minimalizované faktory vonkajšieho prostredia ako je fajčenie.