Štatistiky ukazujú, že muži si požičiavajú viac peňazí ako ženy

Pre spokojný život potrebujeme určitý objem peňazí, no postupom času sa naše nároky zvyšujú a na tie častokrát nestačí ani naša mzda, a tak siahame po pôžičkách. Štatistiky zistili zaujímavé fakty o tom, ako sa pri požičiavaní a splácaní správajú ženy a ako muži.

poradce
 
Horšími dlžníkmi sú muži
Pri zháňaní financií sa muži neobmedzujú a požičiavajú si väčšie sumy ako ženy, no pri neschopnosti ich splácať sú impulzívnejší, nemajú problém osloviť aj viac firiem a jeden dlh prekrývajú ďalším. Bez ohľadu na vek sú horšími dlžníkmi, či majú 20 alebo 50 rokov, nechávajú za sebou vyššie nedoplatky než ženy, v priemere je to okolo 200 eur. Dlhy mladých mužov vo veku od 18 do 25 rokov sa pohybujú vo výške zhruba 1 016 eur, žien v tej istej vekovej kategórii iba 819 eur. Podobný rozdiel je aj vo vekovej kategórii od 35 do 45 rokov, v nej muži dlhujú približne 1799 a ženy len 1473 eur. Hovoríme o záväzkoch po lehote splatnosti a okrem tých hypoték, ktoré nebankovky alebo banky presunuli na inkasné spoločnosti, lebo ich nedokázali vymôcť.
 
Ženy idú do extrémov len výnimočne
Rozdiely medzi pohlaviami sú badateľné aj pri uzatváraní počtu zmlúv o pôžičke a takisto aj tie po dobe splatnosti, ručička váh sa jednoznačne prikláňa na stranu mužov. A sú to tiež oni, ktorí stoja aj za prípadnými extrémami, s ktorými sa firmy stretávajú. Sú dokonca prípady, keď v evidencii so záväzkami sú vedení muži až so štyridsiatimi pôžičkami v rôznych spoločnostiach. Naproti tomu ženy sa až do takýchto extrémnych prípadov dostávajú len veľmi výnimočne, no tiež sa v dlhoch dokážu stratiť. Rekordérkou v databáze je žena so 14 záväzkami, ale stále je to menej ako muž-rekordér. Spoločnou črtou pre obe pohlavia je fakt, že najviac dlhov majú v bankách, potom nasledujú nebankovky, lízingové a telekomunikačné spoločnosti.

podnikatelé
 
Záväzky sú väčšinou na mužoch
V prípade, že je rodina nútená si požičať nejaké financie, väčšinou je to muž, ktorý na seba preberá tento záväzok, ale keďže sú aj impulzívnejší, všetky problémy chcú vyriešiť okamžite, ale pritom následky neanalyzujú tak podrobne, ako ženy.