Tri písmená, ktoré poskytnú všetko

Pripojenie k internetovej sieti funguje na systéme klient- server. Www stránky fungujú i na takzvaných hypertextových odkazoch, na ktoré klikneme a automaticky sme presmerovaní na server, kam odkaz smeruje. Pomocou kliknutia, takže nemusíme zakaždým, pri každej funkcii písať novú www adresu. Asi ste si všimli, že pred adresou býva ešte http://.

administrátor

Jedná sa Hyper Text Transfer Protocol, čiže protokol, ktorý umožní komunikáciu medzi klientom /nami/ a poždadovaným serverom. Protokol nám poskytuje právo navštíviť zadanú www adresu.
Asi ste dopučili taktiež o takzvaných cookies.
Cookies sú len maličké doplnky, avšak potrebné. Opäť sa jedná o komunikáciu klienta so serverom a tieto cookies nám pomôžu udržať údaje napríklad o našej voľbe kódovania slovenčiny na navštívených stránkach.

informace

Pomocou vyššie spomenutého protokulu sa môžme pripojiť i na zahraničné weby. Ja viem, dnes je to už samozrejmosť, ale je obdivuhodné, čo tie prvé písmená pred názvom stránky dokážu. Preto sa pri každom názve stránky objavia. Stačí však napísať iba pôvodný názov stránky a protokol a www. sa objavia i načítajú automaticky.
Načo vlastne pri e- mailových adresách musíme písať zavináč?
Vysvetlenie je ozaj jednoduché. Zavináč má iba tú funkciu, aby oddelil naše meno od adresy, na ktorej máme mailovú adresu. Skrátka aby bolo jasné, ktoré je meno adresáta a akú má webovú adresu. Ide len o oddelenie dvoch daných termínov, aby boli adresy zrozumiteľnejšie.
www

Zrejme ste si taktiež všimli, že niektoré stránky sa končia inou koncovkou. Mám na mysli koncovky edu, org, gov, net.
edu- značí stránku vzdelávacej inštitúcie, čiže education
org- jedná sa o stránky nekomerčných inštitúcií
gov- vládne inštitúcie, čiže goverment
net- organizácie, ktoré prevádzkujú net
Najčastejšia kocovka .com značí komerčné spoločnosti. Menej známa koncovka .mil značí stránky týkajúce sa armád, čiže military.